ANUNȚ
Miercuri 31 octombrie 2012 se vor susține următoarele proiecte de cercetare știintifică din cadrul Programului de pregătire universitară avansată:

- ŢĂRANU I. Bogdan Ovidiu - "Imobilizarea porfirinelor pe electrod prin electropolimerizare. Studiul topografic al filmelor depuse. Aplicații", conducător științific Dr. Eugenia FĂGĂDAR-COSMA.

- HAIDU I. Daniela - "Identificarea unor oligoelemente din produse vegetale uscate ale plantelor medicinale autohtone de cultură", conducător știintific Prof. Dr. Ludovic KURUNCZI

- OPRESCU I. Raul - "Studiul prin metode de analiză fizico-chimică a diverselor forme solide ale medicamentelor în vederea îmbunătăţirii biodisponibilităţii acestora", conducator științific Prof. Dr. Ludovic KURUNCZI