ANUNȚ

nr. 122/10.02.2016  Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române, cu sediul în Timișoara, bd. Mihai Viteazul, nr. 24 organizează concurs de promovare pentru ocuparea postului de:

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
  Informații suplimentare la compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie Timișoara.

ANUNȚ CU PRIVIRE LA CONCURSUL DE PROMOVARE CS II