Anunț


Luni, 26 martie 2018 ora 10:00, va avea loc susţinerea publică a
TEZEI DE DOCTORAT
intitulată:

Contribuții la știința materialelor: hibrizi organici-anorganici de tip silice, silice-polimeri cu relevanță în sistemele biologice


SUSȚINUTĂ DE DOCTORANDUL: Cătălin M. IANĂȘI (CV)
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC: Dr. Otilia COSTIȘOR (CV)
PREŞEDINTE: Dr. Ramona TUDOSE (Secretar Științific, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române).(CV)

REFERENȚI:
  1. Prof. Dr. Nicolae VASZILCSIN - Universitatea "Politehnica" din Timisoara (Decan al Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului) (CV)
  2. Conf. Daniel NIZNANSKY - "Charles" University of Prague, Czeh Republic (CV)
  3. Dr. Cecilia SAVII - CDI, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române) (CV)

DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE:
Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat: (Anunț)
Rezumatul tezei de doctorat (Ro) (Eng)


Teza poate fi consultată la Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române.
Susținerea va avea loc în sala de conferinţe (demisol) a Filialei Timișoara a Academiei Române.
SUNT INVITAȚI SĂ PARTICIPE TOȚI COLEGII INTERESAȚI DE DOMENIU.