Anunț


Vineri, 27 octombrie 2017 ora 12.00, va avea loc susţinerea publică a
TEZEI DE DOCTORAT
intitulată:

Nanomateriale hibride nanostructurate pe bază de porfirine destinate construcției de senzori optici și fluorimetrici


SUSȚINUTĂ DE DOCTORANDUL: CREANGĂ Maria Ionela (căsătorită FRÎNGU) (CV)
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC: Dr. Eugenia FĂGĂDAR-COSMA (CV)
PREŞEDINTE: Dr. Otilia COSTIȘOR (Director, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române).

REFERENȚI:
  1. Prof. Dr. Nicolae VASZILCSIN - Universitatea "Politehnica" din Timisoara (Decan al Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului) (CV)
  2. Prof. Dr. Francisc PETER - Universitatea "Politehnica" din Timisoara, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului (CV)
  3. Conf. univ. Dr. Dana VLASCICI - Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie (CV)

DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE:
Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat: (Anunț)
Rezumatul tezei de doctorat (Ro) (Eng)


Teza poate fi consultată la Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române.
Susținerea va avea loc în sala de conferinţe (demisol) a Filialei Timișoara a Academiei Române.
SUNT INVITAȚI SĂ PARTICIPE TOȚI COLEGII INTERESAȚI DE DOMENIU.