COLOCVIU DE ADMITERE LA DOCTORAT 2015


În perioada 14-25 septembrie 2015 se fac înscrieri la colocviul de admitere la doctorat în cadrul ICA: Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române.

Nr. Crt.

Conducător de doctorat

Domeniul de doctorat

Număr de locuri aprobate - fără bursă

Tematica și bibliografia propusă

Dr. Otilia COSTISOR

Ştiinţe chimice

4

 1. a. Tratat de Chimie Anorganica, Dumitru Negoiu, vol I – Chimie generala, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1972
  b. Tratat de Chimie Anorganica, Dumitru Negoiu, vol II – Nemetale, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1972
 2. Structura combinatiilor anorganice, Dumitru Negoiu si Maria Negoiu, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1987
 3. Chimia combinatiilor complexe, Maria Brezeanu si Petre Spacu, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1969
 4. Chimia metalelor, Maria Brezeanu, Elena Cristurean, Ariana Antoniu, Dana Marinescu si Marius Andruh, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1990
 5. Principles of Bioinorganic Chemistry, Stephen J. Lippard and Jeremy M. Berg, University Science Books, Mill Valey, California, 1994
 6. Inorganic Biochemistry, An Introduction, Second Edition, J. A. Cowan, Wiley-VCH, 1997

Dr. Eugenia FAGADAR COSMA

Ştiinţe chimice

2

Tematica colocviului de admitere:

 1. Porfirine de sinteza - materiale sensibile pentru realizarea de senzori colorimetrici, de fluorescenta si potentiometrici.
 2. Filme subtiri multifunctionale pe baza de porfirine mixte asimetric substituite si metaloporfirinele derivate. Studiul fenomenelor de auto-asamblare si organizare.
 3. Nanomateriale hibride pe baza de porfirine si coloizi cu dimensiune controlata de aur si argint cu domeniu larg de absorbtie in UV-vis si aplicatie in medicina si in constructia de celule fotovoltaice.

 1. Chimia metalelor, M.Brezeanu, Elena Cristurean, Ariana Antoniu, Dana Marinescu, Marius Andruh, Ed.Acad.Române, Bucuresti, 1990, pp. 266-274; 276-364
 2. Porfirinele, de la sinteza la aplicatii, Eugenia Făgădar-Cosma, Dana Vlascici, G. Făgădar-Cosma, Ed. Eurostampa (acreditata CNCSIS), Timisoara, 2008, ISBN 978-973-687-680-6, pp 10-38; 95-121;125-176; 231-288.
 3. Chimie organica, C. D. Nenitescu, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980, pp 582-605.
 4. Introducere in chimia anorganica moderna, C. Dragulescu, E. Petrovici, Ed. Facla, Timisoara 1973, Capitol Legatura coordinativa in complecsi, pag 386-480
 5. Chapter 5: The Self-Assembly of Porphyrin Derivatives into 2D and 3D Architectures in QUANTUM NANOSYSTEMS: STRUCTURE, PROPERTIES AND INTERACTIONS, Birdeanu Mihaela, Fagadar-Cosma Eugenia, Apple Academics Press, Toronto-New Jersey, ISBN: 978-1-926895-90-1, p.173-206, 2014

Prof. Dr. Ludovic KURUNCZI

Ştiinţe chimice

2

Loc 1 - Tematica

Noțiuni de bază termodinamice în conexiune cu fenomenele de adsorbție pe solide

 1. Capitolul 8, Termodinamica chimică, in Oancea, D., Podină, C., Oancea, A. M., Chimie. Principii şi aplicaţii, Editura All, Bucureşti, 1998, p. 244 -307
 2. Capitolul 1, 1.2 Principiile termodinamicii, 1.3 Entalpia.Entalpia liberă. Potenţialul chimic şi 1. 5 Echilibrele chimice, in Kurunczi, L., Curs de Chimie fizică şi coloidală pentru farmacişti, Editura Mirton, Timişoara, 2000, p.21 – 38 şi 80 – 103
 3. Basic Thermodynamics, in Connors, K. A., Mecozzi, S., Thermodynamics of Pharmaceutical Systems. An Introduction to Theory and Applications, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2010, p. 61 – 121
 4. Chapter 1_3 1_4, Thermodynamics Free Energy, in Kim, Cherng-ju, Advanced pharmaceutics : physicochemical principles, CRC Press LLC, Boca Raton, 2004, 6 – 41
 5. Chapter 4_1, Surface Chemistry and Colloids, in Kim, Cherng-ju, Advanced pharmaceutics: physicochemical principles, CRC Press LLC, Boca Raton, 2004, p. 193 – 207
 6. Chapter 11 Surfaces and Interfaces, in Connors, K. A., Mecozzi, S., Thermodynamics of Pharmaceutical Systems. An Introduction to Theory and Applications, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2010, p. 201 – 217
 7. Capitol 28, Adsorbția, in Atkins, P. W., Tratat de Chimie Fizica, Ed. Tehnica Bucuresti, 1996, p. 901– 912
 8. Chapter 25, Adsorbtion isothermes Rates, in Atkins, P., De Paula, J., Atkin’s Physical Chemistry, Oxford University Press, 2006, p. 916 – 924
 9. Chapter 6, Diffusion, in Kim, Cherng-ju, Advanced pharmaceutics : physicochemical principles, CRC Press LLC, Boca Raton, 2004, 341 – 351
 10. Capitol 24, Difuzia, in Atkins, P. W., Tratat de Chimie Fizica, Ed. Tehnica Bucuresti, 1996, p. 777 – 787
 11. Chapter 21, Diffusion, in Atkins, P., De Paula, J., Atkin’s Physical Chemistry, Oxford University Press, 2006, p. 772 – 782

Loc 2 - Tematica

Interacţiunile moleculei de ligand cu receptorul biologic: aspecte termodinamice şi de forţe intermoleculare

 1. Capitolul 4, Interacţiuni intermoleculare in Oancea, D., Podină, C., Oancea, A. M., Chimie. Principii şi aplicaţii, Editura All, Bucureşti, 1998, p. 138 - 156
 2. Capitolul 8, Termodinamica chimică, in Oancea, D., Podină, C., Oancea, A. M., Chimie. Principii şi aplicaţii, Editura All, Bucureşti, 1998, p. 244 -307
 3. Part I, Basic Thermodynamics, Connors, K. A., Mecozzi, S., Thermodynamics of Pharmaceutical Systems. An Introduction to Theory and Applications, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2010, p. 61 – 122
 4. Chapter 2, 2.5. Bond polarity and intermolecular forces and 2.6. Significance of chemical bonding in drug–receptor interactions in Sarker, S. D., Nahar, L., Chemistry for Pharmacy Students, John Wiley & Sons, Inc., Chichester, 2007, p. 28 – 33
 5. Capitolul 1, 1.2 Principiile termodinamicii, 1.3 Entalpia.Entalpia liberă. Potenţialul chimic şi 1. 5 Echilibrele chimice, in Kurunczi, L., Curs de Chimie fizică şi coloidală pentru farmacişti, Editura Mirton, Timişoara, 2000, p.21 – 38 şi 80 – 102
 6. Capitolul 3, 3.5 Forţe intermoleculare in Kurunczi, L., Curs de Chimie fizică şi coloidală pentru farmacişti, Editura Mirton, Timişoara, 2000, p.177 -185
 7. Chapter 4.09 Motiejunas, D., Wade, R. C. Structural, Energetic, and Dynamic Aspects of Ligand–Receptor Interactions, in Taylor, J. B., Triggle, D. J., Volum Editor Mason, J. S., Comprehensive Medicinal Chemistry II Volume 4 : Computer-Assisted Drug Design, Elsevier, 2006, p. 193 – 213
 8. Chapter 4 Davies, R. H., Intermolecular Forces and Molecular Modeling in Smith, H. J., Smith and Williams' introduction to the principles of drug design and action, 4th Edition, Taylor & Francis Group, LLC, Parkway, 2006, p. 77 – 116
 9. Chapter 2 The forces between molecules in Hinchliffe, A. Molecular modelling for beginners, JohnWiley & Sons Ltd, Chichester, 2008, p. 21 – 36
 10. Chapter 3 Raffa, R. B., Experimental Approaches to Determine the Thermodynamics of Protein-Ligand Interactions in Böhm, H.-J., and Schneider, G., Protein-Ligand Interactions From Molecular Recognition to Drug Design, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, Weinheim, 2003, p. 51 – 71
 11. Chapter 2 Noncovalent Interactions in Biological Systems in Martin, Y. C., Quantitative Drug Design. A Critical Introduction, CRC Press Taylor & Francis Group, Parkway, 2010, p. 15 – 30
 12. Chapter 1, Bronowska, A. K., Thermodynamics of Ligand-Protein Interactions: Implications for Molecular Design in Moreno-Pirajan, J.-C., Editor, Thermodynamics – Interaction Studies – Solids, Liquids and Gases, InTech, Rijeka, 2011, p. 1 – 48Colocviul de admitere la doctorat se va desfăşura în perioada: 05 - 15 octombrie 2015.
Documente concurs

Anuntam ca in urma colocviului de admitere la doctorat pentru anul universitar 2015-2016, Domeniul fundamental „matematica si stiinte ale naturii”, Domeniu de doctorat „chimie”, organizat in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind organizarea si desfasurarea doctoratului in Academia Romana”, care s-a desfasurat in data de 13.10.2015, rezultatele comisiei de admitere, validate in sedinta Consiliului Stiintific nr. 6/14.10.2015, sunt prezentate in Procesele Vebale urmatoare.

Rezultate colocviu


Rezultate colocviu


Rezultate colocviu