COLOCVIU DE ADMITERE LA DOCTORAT 2013

În perioada 09 – 20 septembrie 2013 se fac înscrieri la colocviul de admitere la doctorat în cadrul ICA:

Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române.


Nr. Crt.

Conducător de doctorat


Domeniul de doctorat

Număr de locuri aprobate - fără bursă

Tematica si bibliografia propusă

1

Prof. Dr. Ludovic KURUNCZI

Ştiinţe chimice

2


Chimia fizică a interacţiunii moleculei de ligand cu receptorul (macomolecula biologică): aspecte termodinamice şi de forţe intermoleculare


1. Capitolul 4, Interacţiuni intermoleculare in Oancea, D., Podină, C., Oancea, A. M., Chimie. Principii şi aplicaţii, Editura All, Bucureşti, 1998, p. 138 - 156

2. Capitolul 8, Termodinamica chimică, in Oancea, D., Podină, C., Oancea, A. M., Chimie. Principii şi aplicaţii, Editura All, Bucureşti, 1998, p. 244 -307

3. Part I, Basic Thermodynamics, Connors, K. A., Mecozzi, S., Thermodynamics of Pharmaceutical Systems. An Introduction to Theory and Applications, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2010, p. 61 – 122

4. Chapter 2, 2.5. Bond polarity and intermolecular forces and 2.6. Significance of chemical bonding in drug–receptor interactions in Sarker, S. D., Nahar, L., Chemistry for Pharmacy Students, John Wiley & Sons, Inc., Chichester, 2007, p. 28 – 33

5. Capitolul 1, 1.2 Principiile termodinamicii, 1.3 Entalpia.Entalpia liberă. Potenţialul chimic şi 1. 5 Echilibrele chimice, in Kurunczi, L., Curs de Chimie fizică şi coloidală pentru farmacişti, Editura Mirton, Timişoara, 2000, p.21 – 38 şi 80 – 102

6. Capitolul 3, 3.5 Forţe intermoleculare in Kurunczi, L., Curs de Chimie fizică şi coloidală pentru farmacişti, Editura Mirton, Timişoara, 2000, p.177 -185

7. Chapter 4.09 Motiejunas, D., Wade, R. C. Structural, Energetic, and Dynamic Aspects of Ligand–Receptor Interactions, in Taylor, J. B., Triggle, D. J., Volum Editor Mason, J. S., Comprehensive Medicinal Chemistry II Volume 4 : Computer-Assisted Drug Design, Elsevier, 2006, p. 193 – 213

8. Chapter 4 Davies,, R. H., Intermolecular Forces and Molecular Modeling in Smith, H. J., Smith and Williams' introduction to the principles of drug design and action, 4th Edition, Taylor & Francis Group, LLC, Parkway, 2006, p. 77 – 116

9. Chapter 2 The forces between molecules in Hinchliffe, A. Molecular modelling for beginners, JohnWiley & Sons Ltd, Chichester, 2008, p. 21 – 36

10. Chapter 3 Raffa, R. B., Experimental Approaches to Determine the Thermodynamics of Protein-Ligand Interactions in Böhm, H.-J., and Schneider, G., Protein-Ligand Interactions From Molecular Recognition to Drug Design, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, Weinheim, 2003, p. 51 – 71

11. Chapter 2 Noncovalent Interactions in Biological Systems in Martin, Y. C., Quantitative Drug Design. A Critical Introduction, CRC Press Taylor & Francis Group, Parkway, 2010, p. 15 – 30

12. Chapter 3, Receptors in Silverman, R. B., The organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, Elsevier – Academic Press, Barlington, 2004, p. 121 - 1 31Colocviul de admitere la doctorat se va desfăşura în data de 08 octombrie 2013.
Rezultatele colocviului de admitere la doctorat desfăşurat în data de 08 octombrie 2013:
Rezultate concurs