Anunț  Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române, cu sediul ȋn mun. Timișoara, b-dul Mihai Viteazu, nr. 24, jud. Timiș, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant:Anunt (pdf)

Procesul verbal cu privire la selecția de dosare depuse de candidații pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu Administrativ (pdf)

Procesul verbal cu privire la rezultatele sustinerii probei scrise a Concursului pentru ocuparea postului contractual vacant Sef serviciu administrativ, pe durata nedeterminata (pdf)

Procesul verbal cu privire la rezultatele interviului din cadrul Concursului pentru ocuparea postului contractual vacant Sef serviciu administrativ, pe durata nedeterminata (pdf)

Rezultatele finale ale Concursului pentru ocuparea postului contractual vacant Sef serviciu administrativ, pe durata nedeterminata (pdf)