ANUNȚ


  Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române vă informează cu privire la anularea concursului programat la data de 16.12.2015, pentru ocuparea postului de Asistent I cu cerințe minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă și apărare împotriva incendiilor, conform cursurilor de pregătire profesională.


ANUNȚ CU PRIVIRE LA ANULAREA CONCURSULUI AS I resp. SSM si PSI