ANUNȚ
Luni, 29 iunie 2015 ora 10.00, va avea loc susţinerea publică a TEZEI DE DOCTORAT intitulată: "CONTRIBUTII LA MODELAREA CONFORMERILOR COMPUSILOR CHIMICI DE INTERES BIOLOGIC", doctorand Liviu MOCANU, conducător științific Prof. Dr. Mircea MRACEC. Susţinerea va avea loc în sala de conferinţe (demisol) a Filialei Timişoara a Academiei Române. Anunţ, Rezumat