Anunț  INSTITUTUL de CHIMIE TIMIȘOARA al ACADEMIEI ROMÂNE anunță organizarea la data de 12.01.2018, a Examenului de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare prin transformarea propriului post, pentru personalul contractant, ce va avea loc la sediul instituției după cum urmează:


  Proba stabilită pentru ocuparea postului:  

Bibliografie:

  1. Legea nr. 500/2002 privind Finanțele Publice, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
  4. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
  5. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicata, actualizata, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat.

Anunt (pdf)