ANUNTCOLOCVIU DE ADMITERE LA DOCTORAT 2011

 

În perioada 10 -14 octombrie 2011 se fac înscrieri la colocviul de admitere la doctorat în cadrul ICA: Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române.

 

Nr. Crt.

Conducătorii de doctorat

 

Domeniul de doctorat

Număr de locuri aprobate

- cu bursa

Tematica si bibliografia propusă

1

Prof. Dr. Ludovic KURUNCZI

Ştiinţe chimice

2

Locul 1: Analiza oligoelementelor in precursori/materii prime pentru medicamente

1. Alina Kabata-Pendias, Henryk Pendias, Trace elements in soil and plants, CRC Press, 2001
2. Alina Kabata-Pendias, Arun B. Mukherjee, Trace elements from soil to human, Springer, 2007
3. Clarence A. Discher, Thomas Medwick, Leonard C. Bailey, Modern Inorganic Pharmaceutical Chemistry, Waveland Press Inc., 1985

Locul 2: Metode termice de control a medicamentelor

1.
Szabadai Zoltan, Bazele fizico-chimice ale metodelor de control analitic al  medicamentelor,Volumul I, Editura Mirton, Timisoara, 2004
2. Szabadai Zoltan, Bazele fizico-chimice ale metodelor de control analitic al m edicamentelor,Volumul II, Editura Mirton, Timisoara, 2005
3. Bojiţă M., Săndulescu R., Roman L., Oprean L. – Analiza şi controlul medicamentelor, vol. I, Baze teoretice şi practice, Editura Intelcredo, Deva 2003
4. Bojiţă M., Săndulescu R., Roman L., Oprean L. – Analiza şi controlul medicamentelor, vol. II, Metode instrumentale în analiza şi controlul medicamentelor, Editura Intelcredo, Deva 2003

 

 

2

Dr. Ing. Eugenia FAGADAR COSMA

Ştiinţe chimice

1

Noi arhitecturi artificiale multifunctionale bazate pe porfirine

 

1. M.Brezeanu, E.Cristurean, A.Antoniu, D.Marinescu, M.Andruh –

“Chimia metalelor”, Ed.Acad.Române, Bucuresti, 1990, pp. 266-274; 276-364

 2. E. Făgădar-Cosma, D. Vlascici, G. Făgădar-Cosma

"Porfirinele, de la sinteza la aplicatii"    Editura Eurostampa (acreditata CNCSIS), Timisoara, 2008, ISBN 978-973-687-680-6, pp 10-38; 95-121;125-176; 231-288.

3. C. D. Nenitescu,

"Chimie organica", Ed. Did. si Pedag., Bucuresti, 1980, pp 582-605.

4. C. Dragulescu, E. Petrovici,
 "Introducere in chimia anorganica moderna",  Edit. Facla, Timisoara 1973
Capitol  Legatura coordinativa in complecsi- pag 386-480

 

 

Colocviul de admitere la doctorat se va desfăşura în perioada: 17 - 21 octombrie 2011.