Direcții de cercetare


PROIECTAREA MOLECULARĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR

- Dr. Liliana PĂCUREANU  

CONTRIBUȚII LA CHIMIA COMPUȘILOR ORGANICI, ELEMENT-ORGANICI SI POLIMERICI CONTINAND F, N, P, S. SINTEZĂ, CARACTERIZARE, APLICAȚII

- Dr. chim. Aurelia VISA  

CHIMIA ȘI APLICAȚIILE COMPUȘILOR TETRAPIROLICI DIN CLASA PORFIRINELOR

- Dr. Ing. Eugenia FĂGĂDAR COSMA  

COMPUŞI ANORGANICI ŞI HIBRIZI CU RELEVANŢĂ ÎN ŞTIINŢA MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE. PRECURSORI PENTRU MATERIALE AVANSATE

- Dr. Elisabeta SZERB