Studii doctorale


Conform HG 681/2011, studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, după susținerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor.

Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Române, ca institut component al Academiei Române, este unitate de cercetare abilitată (I.C.A.) să organizeze doctorate în sistemul academic pentru conducătorii de doctorat care au optat să conducă doctorate în sistemul de cercetare academic cărora li s-au aprobat locuri de admitere, prin hotărârea Prezidiului Academiei Române.

Conducători de doctorat

C.S. I, Dr. Chim. Otilia COSTIȘOR (Științe chimice)
C.S. I, Dr. Chim. Eugenia FĂGĂDAR-COSMA (Științe chimice)
C.S. I, Dr. Chim. Ludovic KURUNCZI (Științe chimice)

Admiterea la doctorat 2018

Înscrierile la colocviul de admitere la doctorat în cadrul I.C.A.: Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române se fac în perioada 10-21 septembrie 2018.
Colocviul de admitere la doctorat se va desfășura în perioada 01-12 octombrie 2018.
Detalii suplimentare puteți găsi aici: Anunț

Susțineri publice ale tezelor de doctorat 2018


Admiterea la doctorat 2017

Înscrierile la colocviul de admitere la doctorat în cadrul I.C.A.: Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române se fac în perioada 11-22 septembrie 2017.
Colocviul de admitere la doctorat se va desfășura în perioada 02-13 octombrie 2017.
Detalii suplimentare puteți găsi aici: Anunț

Susțineri publice ale tezelor de doctorat 2017


Admiterea la doctorat 2016

Înscrierile la colocviul de admitere la doctorat în cadrul I.C.A.: Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române se fac în perioada 12-13 septembrie 2016.
Colocviul de admitere la doctorat se va desfășura în perioada 03-14 octombrie 2016.
Detalii suplimentare puteți găsi aici: Anunț

Susțineri publice ale tezelor de doctorat 2016