Dotări


1. Aparatură pentru prepararea și manipularea probelor

2. Aparatură de Măsurare
3. Calculatoare și licențe software