Simpozionul cu participare internationala - Noi tendinţe şi strategii în chimia materialelor avansate, cu relevanţă în sisteme biologice, tehnică şi protecţia mediului

Ediția a 8-a
4-5 iunie 2015, Timișoara


Termene limită:
01.04.2015 Înregistrarea și trimiterea titlului, autorilor și a tipului de prezentare
30.04.2015 Trimiterea rezumatelor/lucrărilor
15.05.2015 Anunțarea acceptării lucrării
15.05.2015 Plata taxei de participareCirculara
Talon de participare
ProgramVă informăm că începând cu data de 15 ianuarie 2015 noile conturi sunt:

Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române;
Adresa: Bv. Mihai Viteazu Nr.24; Timișoara; Romania; Cod 300223;
Cod fiscal: 2488480
Banca: Trezoreria Timișoara
Cont sponsorizare: RO37TREZ62120E332000XXXX
Cont taxa de participare: RO94TREZ62120E330500XXXX