engleza

NANOBIOMED

NANOMATERIALE CU POROZITATE CONTROLATA SI PROPRIETATI MAGNETICE SI OPTICE DIRIJATE, OBTINUTE PRIN METODA SOL-GEL SI SONOSINTEZA, CU POTENTIAL APLICATIV IN PROTECTIA MEDIULUI, BIOLOGIE SI MEDICINA

Proiect complex finantat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Programul Cercetare de Excelenta - Modul I

Proiect complex administrat de
Programul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare
MATERIALE NOI, MICRO SI NANOTEHNOLOGII - MATNANTECH

Proiect         Parteneri         Anunturi         Evenimente         Link-uri utile         ContactRezumat:
Dezvoltarea materialelor noi avansate ca materiale nanostructurate magnetice, optice si biologice cu proprietati dirijate este una dintre directiile principale in domeniul nanostiintelor si noilor tehnologii de productie datorita ariei extinse a potentialelor aplicatii in tehnologii de mediu, biologie si fizica. Scopul proiectului este de a obtine materiale nanocompozite care sa contina in exclusivitate nanoparticule ale unui metal, oxid sau biomolecule intr-o distributie dimensionala ingusta cu comportament superparamagnetic, proprietati optice si biologice neobisnuite, dispersate omogen intr-o matrice de silice prin optimizarea conditiilor de procesare sol-gel si tratament termic. Caracterizarea structurala si texturala a nanocompozitelor va fi realizata prin XRD, difractie electronica, spectroscopie Mossbauer, spectroscopie de luminiscenta, SANS, TEM etc. Comportamentul magnetic va fi evaluat prin magnetometrie VSM si spectroscopie Moessbauer. Se presupune ca nanoparticulele superparamagnetice dispersate in silice, matrice hibrida polimer/silice si matrici de silice functionalizate cu grupari organice sunt adecvate retentiei de metale din ape uzate, imagistica magnetica sau ca marcheri magnetici in medicina si materiale luminiscente cum sunt luminoforii.


Scopul principal al proiectului NANOBIOMED, coincident in mare masura cu scopul PROGRAMULUI de cercetare de excelenta, este de a sprijini colaborarea intre institutiile de cercetare si universitati partenere pentru identificarea si cresterea numarului abilitatilor cercetatorilor necesare implicarii in proiecte de inalt nivel, in diseminarea cunostintelor si rezultatelor, urmarind:

NANOBIOMED poate constitui, datorita experientei castigate prin colaborare si lucru in echipa, premisa unui proiect de creare a unei retele de cercetare de excelenta nationale dar si cu colaboratori din UE, care sa aiba capabilitatea de a aplica si obtine finantari in cadrul Programului Cadru 7 al CE. Integrarea in retea poate deveni baza dezvoltarii unui sistem de comunicare intre parteneri si formarea unei comunitati de cunostinte.


Obiective:

Obiectivele proiectului sunt in acord cu obiectivele si prioritatile domeniului tematic 4 Nanostiinte si Nanotehnologii, Materiale si noi Procese de Productie, prin aceea ca: