Proiecte extrabugetare


 1. Grant Cod PNIII-P2-2.1-PED-2016 cu titlul: Materiale anticorozive hibride nanostructurate ce contin oxizi pseudo-binari si porfirine pe baza de Zn (CorOxiPor)
  Coordonator din partea Institutului de Chimie Timișoara al Academiei Române: CSI dr. ing. Eugenia Făgădar-Cosma

 2. Grant PN-III-P4-PCE-2016-0720, Contract Nr.140/2017 cu titlul: Distrugerea simetriei optice în lichide și mezofaze periodice 3D
  Director de proiect: Dr. Dr. Liliana CSEH

 3. Grant PNII-RU-TE-2014-4-0422, Contract Nr. 98/0.10.2015 cu titlul: Strategii inovative de modelare in silico a promiscuităţii compuşilor evaluaţi in testări biologice de capacitate ridicată (iPEHTS)
  Director de proiect: Dr. Ramona-Florentina CURPĂN

 4. Grant PNII-RU-TE-2014-4-1319, Contract nr. 55/01.10.2015 cu titlul: Epurarea selectivă a apelor reziduale colorate folosind nanocompozite magnetice
  Director de proiect: Dr. ing. Simona Gabriela MUNTEAN

 5. Grant PN-II-RU-TE-2014-4-1398, Contract nr. 56/01.10.2015 cu titlul: Influența proprietăților fizico-chimice și structurale asupra activității catalitice a rețelelor metal organice fosfonice cu impact asupra mediului
  Director de proiect: Dr. Aurelia Visa

 6. Grant PN-II-PT-PCCA-2013-4-0612, Contract nr. 110/2014 cu titlul: Recuperarea avansată a produselor utile din deşeurile de catalizatori uzaţi (REMACAT)
  Director de proiect: Dr. chim. Otilia COSTIŞOR

 7. Proiect STAR – CDI nr. 76/29.11.2013, acronim: SAFEAIR
  Denumirea proiectului: Matrice de microsenzori pentru controlul calitatii aerului in spatiile locuite in misiuni spatiale
  Institut Coordonator: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru microtehnologie – IMT București
  Parteneri:
  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru microtehnologie – IMT București
  Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române, ICT (Dr. Eugenia Lenuta M. Fagadar-Cosma)
  European Business Inovation and Research Centre SA, EBIC
  Prezentare
  Durata: 2013-2016

 8. Proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1708, Acronim: SOLWATCLEAN
  Denumirea proiectului: Instalație pilot mobilă pentru tratarea apelor reziduale cu ajutorul energiei solare
  Institut coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materia Condensata Timisoara (INCEMC)
  Parteneri:
  Universitatea Politehnica din Timişoara (UPT)
  Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane (ICT)
  Beespeed Automatizări SRL (BEESPEED)
  Clusterul de Energii Sustenabile din România (ROSENC)
  Durata: 2014-2016

 9. Grant PN-II-RU-TE-2011-3-0092, Contract de finantare nr. 81/2011 cu titlul: Retele metal organice fosfonice: complexitatea si diversitatea structurilor si a aplicatiilor acestora
  Director de proiect: Dr. Aurelia Visa

 10. Proiect: HURO 0901/090/2.2.2, Acronim: CATBIOETAMETCON
  Denumirea proiectului: Catalizatori pentru conversia bio-etanolului si a bio-metanolului
  Institut coordonator: Universitatea din Szeged
  Partener: Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române
  Durata: 2011-2013

 11. Grant PN-II PD, Contract de finantare nr. 119/2010 cu titlul: Noi strategii de identificare a compusilor farmacologic activi pe receptori cuplati cu proteine G (GPCR) orfani
  Director de proiect: Dr. Liliana Halip

 12. Grant PN-II PD, Contract de finantare nr. 174/2010 cu titlul: Reactivitatea chimica - cauza majora de rezultate false in testarea biologica de capacitate ridicata?
  Director de proiect: Dr. Ramona Curpan

 13. Proiect ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures - under FP7 - Seventh Framework Programme
  Denumire proiect: EU-OPENSCREEN European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology Grant Agreement no.261861
  Preparatory Phase started in 2010

 14. Proiect FP7 - Seventh Framework Programme
  Denumire proiect: Development of novel Solid Materials for high power Li polymer Batteries (SOMABAT). Recyclability of components
  Durata contractului: 2010-2013

 15. Cost CM0802 European Phosphorus Sciences Network (PhoSciNet) member in Managerial Commity.

 16. Contract RII3-026145/15.12.2008, EC FP6 Research Infrastructure action - Integrated Infrastructure Initiative
  Denumire proiect: 1H-NMR metabolomic profiling of serum from obese adult female subjects infected by Chlamydophila pneumoniae
  Director proiect: Dr. Luc Nagels, University of Antwerpen
  Parteneri: Prof. Ulrich L. Gunther, HWB-NMR CR-UK Institute for Cancer Studies - University of Birmingham, Prof. Grzegorz Bazylak, Faculty of Pharmacy - Nicolaus Copernicus University, Eugenia Fagadar-Cosma, Institute of Chemistry Timisoara of Romanian Academy
  Durata contractului: 2 ani

 17. Grant tip CNCSIS PN-II IDEI Contract de finantare nr. 1894/2008 cu titlul: Studiul influentei heteroatomilor in heterofullerene asupra starii aromatice, a catorva proprietati fizico-chimice si a efectelor biologice
  Director de proiect: Prof. Dr. Mircea Mracec
  Durata: 3 ani (2008-2011)

 18. Contract 32146/ 2008 - PN II Domeniul 3 - Mediu
  Denumirea proiectului: Strategii de obtinere a unor pigmenti ceramici prietenosi mediului prin metode nepoluante
  Director: Institutul de Chimie-Fizica Ilie Murgulescu al Academiei Romane
  Parteneri: Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti, Universitatea Politehnica Bucuresti si Institutul National de Sticla
  Durata: 2008-2011

 19. Contract PN II 72-171/2008 incheiat in cadrul Programului 4 - Parteneriate in domeniile prioritare, Directia de cercetare DC 7.1.6 intre INCEMC Timisoara si Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane
  Titlul proiectului: Senzori microporosi cu polianilina functionalizata cu grupari pendante, material inovativ utilizabil in identificarea si controlul maladiei Parkinson
  Director de proiect: Institutul National de cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata, Timisoara
  Parteneri: Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara, Universitatea Politehnica din Timisoara, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane
  Durata contractului: 3 ani (2008-2011)

 20. GRANT- PN II, Nr. 42-122/2008/01.10.2008
  Programul 4 - Parteneriate in domenii prioritare - Directia de cercetare 4, intre Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara si Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane
  Titlul proiectului: Strategii cardioprotectoare la reperfuzie mitocondria ca multipla tinta terapeutica
  Director proiect: Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara
  Parteneri: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara, Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara
  Durata: 3 ani (2008-2011)

 21. GRANT PN II Nr. 22124/2008, incheiat in cadrul Programului 4 - Parteneriate in domenii prioritare D2
  Titlul proiectului: Producerea fotocatalitica a hidrogenului cu ajutorul energiei solare utilizand deseuri industriale sulfuroase (H2S, SO2)
  Director de proiect: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara
  Parteneri: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice ICSI Ramnicu Valcea, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare Cluj Napoca, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane
  Durata: 4 ani (2008-2011)

 22. Grant CNCSIS Program PN-II-Idei. Contract de finantare nr. NR. 248/2007
  Titlul proiectului: Scrining virtual pentru liganzii receptorilor adrenergici
  Director de proiect: Dr. Mracec Maria
  Durata: 36 luni (octombrie 2007 - octombrie 2010)

 23. Grant tip A CNCSIS. Contract de finantare nr. GR 102/25.05.2007, cu titlul: Evaluarea proprietatilor de degradabilitate si inflamabilitate a poli(fosfoesterilor) si utilizarea lor in formulare de materiale bioactive
  Director de proiect: Dr. Ing. Iliescu Smaranda
  Durata:2 ani (2007-2008)

 24. Proiect IUPAC, Nr. 2007-035-1-300/ 24 Octombrie 2007
  Denumire proiect: Translation in Romanian and dissemination of a monograph for universities and secondary schools on "Global Climate change"
  Durata contractului: 2007-2008

 25. GRANT- PN II, nr. D1 10055/14 Sept. 2007, incheiat in cadrul Programului 4 - Parteneriate in domeniile prioritare, Directia de cercetare DC 7
  Tehnologii inovative de obtinere prin pulverizare termica a microstraturilor compozite de tip cermet anticorozive si antiuzare, (MICROCER)
  Director proiect: Universitatea Politehnica din Timisoara
  Parteneri: Instititul National de Cercetare dezvoltare in Sudura si Incecari Mecanice, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, Universitatea de Vest Timisoara, S.C. Sudotim AS S.R.L
  Durata: 3 ani (2007-2010)

 26. Grant tip A CNCSIS Contract de cercetare nr. 78GR /2007. Titlul: Heteropoliacizi nano-structurati depusi pe site moleculare mezoporoase cu aplicatii in cataliza
  Director de proiect: Dr. ing. Alexandru Popa
  Durata: 2 ani (2007-2008)

 27. GRANT PN II Nr. 41-091/2007 incheiat in cadrul Programului 4 - Parteneriate in domeniile prioritare, Categoria de proiect PC
  Titlul proiectului: Reconstructia defectelor segmentare osoase prin matrici biomimetice colonizate cu celule osteogenice
  Director de proiect: Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara
  Parteneri: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, Universitatea Politehnica din Timisoara
  Durata: 2007-2010 (3 ani)

 28. PROGRAM MATNANTECH, CONTRACT: 48/26.07. 2006 Domeniul prioritar: Materiale, procese si produse inovative
  Denumirea proiectului: Nanocompozite multifunctionale pe baza de arhitecturi supramoleculare cu proprietati optoelectronice, fotochimice, electrochimice si biologice-precursori pentru materiale avansate, MAVOPTEL
  Institut Coordonator: Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane (Director de Proiect Dr. Otilia Costisor, Responsabil Stiintific Proiect: Eugenia Fagadar-Cosma)
  Parteneri: Universitatea Tehnica Cluj Napoca, Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu Bucuresti, Universitatea de Vest Timisoara, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare din Cluj Napoca, Universitatea Politehnica din Timisoara
  Durata: 3 ani (2006-2008)

 29. Contract MATNANTECH NR. 82/2006
  Denumirea proiectului: Hibrizi organici-anorganici cu proprietati speciale pe baza de compusi organofosforici
  Director de proiect: Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane
  Parteneri: Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Chimie Biologie Geografie, Institutul National de C&D pentru Electrochimie si Materie Condensata, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Sudura si Încercari de Materiale ISIM Timisoara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara, Universitatea Politehnica din Timisoara, S.C. Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice S.A.Medias
  Durata: 3 ani (2006-2008)

 30. Contract PN II Nr. D11-055/14.09.2007 incheiat in cadrul Programului 4 - Parteneriate in cadrul domeniilor prioritare - Directia de cercetare 1
  Denumirea proiectului: Senzori si microsenzori bazati pe porfirine pentru analiza compusilor farmaceutici, a compusilor de importanta clinica si a alimentelor, PORFSENS
  Institut Coordonator: Institutul National de C-D pentru Electrochimie si Materie Condensata-Timisoara
  Parteneri: Institutul de Chimie Timisoara (Responsabil Proiect: Eugenia Fagadar-Cosma), Universitatea de Vest Timisoara, Universitatea din Bucuresti, Institutul National de Cercetare Dezvoltare Pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare
  Durata: 3 ani (2007-2010)

 31. Contract PN II Nr. 71-004/18.09.2007 Program 4 - Parteneriate in cadrul domeniilor prioritare - Directia de cercetare 7.1.6
  Titlul proiectului: Materiale hibride nanostructurate pentru senzori cu potential de utilizare in terapie si diagnostic
  Director proiect: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare Bucuresti
  Parteneri: Institutul National C-D pentru Microtehnologie, Bucuresti, Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, Institutul de Biochimie al Academiei Romane, METAV-Cercetare Dezvoltare SA Bucuresti, SC Sitex 45 SRL Bucuresti.

 32. Grant al Academiei Romane. Contract de finantare nr. 53/2006, cu titlul: Proiectarea structurii cristaline si magnetice a fazei rare e-Fe2O3 din nanocompozite obtinute prin sinteza sol-gel
  Director de proiect: Dr. ing. Popovici Mihaela
  Durata: 2 ani

 33. Program CEEX nr. 51/2006
  Denumirea proiectului: Metode neconventionale de sinteza a compusilor oxidici-elaborarea bazelor teoretice si aplicatii in sinteza unor materiale cu proprietati dirijate
  Director de proiect: Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului Timisoara
  Parteneri: Universitatea de Vest Timisoara, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, S.C. Procema Cercetare Bucuresti, Apulum Alba Iulia
  Durata: 3 ani (2006-2008)

 34. Denumirea proiectului: Materiale hibride obtinute prin grefarea complecsilor metalici pe suporti functionalizati si aplicatiile lor in oxidari biomimetice
  Director de proiect: Institutul de Chimie Fizica IG Murgulescu Bucuresti
  Parteneri: Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie Universitatea din Bucuresti, Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice, Centrul de Bioanaliza Bucuresti
  Durata: 2006-2008

 35. PROGRAM CERES CONTRACT 2CEx 06-11.57/2006
  Denumirea proiectului: Tehnologie moderna de obtinere a acidului pirazin 2,3-dicarboxilic, intermediar in sinteza unor medicamente
  Institut Coordonator: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata
  Parteneri: Universitatea Tehnica Cluj Napoca, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane (Responsabil Proiect: Eugenia Fagadar-Cosma), Universitatea de Vest Timisoara
  Durata: 3 ani (2006-2008)

 36. Grant tip A - ANCS. Contract de finantare nr. 71GR/2006. Titlul: Compusi biologic activi, coloranti si compusi cu fosfor studiati prin relatii cantitative structura-proprietati (QSAR/QSPR) si alte metode de chimie computationala
  Director de proiect: Dr. Ing. Simona Funar-Timofei
  Durata: 3 ani

 37. Grant (tip A) al CNCSIS. Contract de finantare nr.71 GR / 2006. Titlul: Proiectarea si obtinerea unor coloranti azoici cu toxicitate redusa
  Director de proiect: Dr. Ing. Georgeta Maria Simu
  Durata: 2 ani

 38. Grant CNCSIS Contract de finantare nr.71 GR / 2006. Titlul: Optimizarea proprietatilor de emisie ale unor luminofori wilemitici nanostructurati activati cu Mn(II) derivati din sol-gel prin utilizarea unor surse alternative de energie, campul ultrasonor
  Director de proiect: Corina Stefania Enache
  Durata: 2 ani

 39. Grant CNCSIS - tip A, Contract de finantare nr. 71 GR / 2006 cu titlul Valorificarea unor deseuri industriale cu continut de magneziu si calciu
  Director de proiect, Dr. ing. Lidia Taubert
  Durata 3 ani

 40. Contract de finantare nr. 265/2006, incheiat in cadrul programului CEEX, Modul I tip P-CD Program RELANSIN intre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale, ISIM Timisoara si Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane
  Titlul proiectului: Centrul virtual pentru tehnologii integrate cu aplicatii ale energiei electroultraacustice in ingineria materialelor avansate -ULTRATECH
  Director proiect: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale Timisoara
  Parteneri: Universitatea Politehnica Timisoara, Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea Craiova, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara, ICTCM Bucuresti, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane
  Durata: 2 ani (2006-2008)

 41. Contract nr. 265/2006 Program RELANSIN, cu titlul: Centrul virtual pentru tehnologii integrate cu aplicatii ale energiei electroultraacustice in ingineria materialelor avansate, ULTRATECH
  Director proiect: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale Timisoara
  Parteneri: Universitatea Politehnica Timisoara, Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea Craiova, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara, ICTCM Bucuresti, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane
  Durata: 2 ani (2006-2008)

 42. Grant al Academiei Romane, Contract de finantare Nr. 47/2005 - 2007
  Tilul: Bazele Mannich - liganzi de preorganizare pentru combinatii complexe cu relevanta biologica si precursori pentru arhitecturi supramoleculare
  Director de proiect: Otilia Costisor
  Durata: 2 ani

 43. Grant tip A al CNCSIS. Contract de finantare nr. 27658/2005 cu titlul: Modelarea moleculara a unor interactii ligand - receptor cuplat cu proteina G: receptorul histaminic H3
  Director de proiect: Dr. Maria Mracec
  Durata: 3 ani

 44. GRANT CEEX - M1 (Nr.14-VIASAN) (consortiu)
  Denumirea proiectului: Studiul prin spectrometrie de masa de inalta performanta al gangliozidelor in regiuni diferite ale encefalului uman sanatos si bolnav: compozitie, structura si interactiuni functionale
  Director de proiect: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara
  Parteneri: Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes din Timisoara
  Durata: 3 ani (2005 - 2008)

 45. Program CEEX, Modul I tip P-CD-Program tip CERES, Contract de finantare CEEX Nr. 05-D11-17/04.10.2005
  Titlul proiectului: De la combinatii complexe multimetalice moleculare si supramoleculare catre noi materiale magnetice
  Director de proiect: Universitatea din Bucuresti
  Parteneri: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Magurele-Bucuresti, Institutul de Chimie-Fizica I.G. Murgulescu al Academiei Romane Bucuresti, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane
  Durata: 2 ani 10 luni (2005-2008)

 46. Contract de finantare incheiat in cadrul programului CEEX, Modul I tip P-CD, Program CALIST, nr. 6111/2005, subcontract 98/2005, intre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie Bucuresti si Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane
  Titlul proiectului: Retea de servicii stiintifice de structurare si caracterizare la scara nanometrica, cu aplicatii in dezvoltarea de tehnologii convergente - NANOSCALE-CONV
  Director proiect: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie Bucuresti
  Parteneri: Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasma si radiatie Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ingineria Electrica-Cercetari Avansate Bucuresti, Universitatea Ovidius Constanta, Universitatea Politehnica Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare Cluj Napoca, Institutul de cercetari Nucleare Pitesti, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane
  Durata: 3 ani (2005-2008)

 47. Grant tip A_consortiu cu titlul Mecanismele moleculare ale recunoasterii si adeziunii celulare mediate de interactiuni glican-glican
  Director: Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca
  Parteneri: Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, Universitatea Tehnica Cluj Napoca, Institutul de Biochimie al Academiei Romane
  Durata: 2005-2008

 48. Contract CEEX, Nr. 6/06.10.2005, cu titlul Obtinerea prin metode alternative de nanocristale de TiO2 dopate cu ioni metalici. Studiul aplicatiilor pentru sanatate, biologie si mediu
  Director proiect: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara
  Parteneri: Universitatea de Vest Timisoara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Timisoara, Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara, Universitatea Politehnica Timisoara, Academia Romana Bucuresti, Academia Romana Filiala Timisoara
  Durata: 2 ani (2005-2007)

 49. Contract MENER Nr. 633/03.10.2005 Aria tematica: 6
  Denumirea proiectului: Comportarea termica a materialelor cu impact asupra mediului
  Director proiect: Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Chimie Biologie Geografie
  Parteneri : Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE Bucuresti
  Durata: 2005-2008

 50. Contract MATNANTECH nr. 87/2006, Program: Cercetare de excelenta, Modul I CEEX
  Denumirea proiectului: Nanomateriale UV fotoreticulabile, multifunctionale cu proprietati speciale, pentru aplicatii decorative si dentare
  Director de proiect: I.C.P.A.O. Medias
  Parteneri: Institutul National de Cercetare dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie Bucuresti, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Institutul de Cercetari pentru Protectii Anticorozive Lacuri si Vopsele SA Bucuresti, Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie Bucuresti, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare Bucuresti, Chimcolor Bucuresti, Institutul de Cercetari in Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca
  Durata: 2 ani 2 luni (2006-2008)

 51. Programul CEEX-Modulul I-MATNANTECH, Contract MATNANTECH nr. 38/2005, subprogram 9/2005, Tipul proiectului P-CD
  Denumirea proiectului: Nanomateriale cu porozitate controlata si proprietati magnetice si optice dirijate, obtinute prin metoda sol-gel si sonosinteza, cu potential aplicativ in protectia mediului, biologie si medicina
  Director de proiect: Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Chimie Industriala
  Parteneri: Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, Universitatea Politehnica Timisoara, Universitatea de Vest Timisoara, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara, Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale, Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului din Timisoara, Institutul de Chimie Fizica I.G. Murgulescu al Academiei Romane Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie Bucuresti
  Durata: 2005-2007

 52. Grant al Academiei Romane cu titlul: Catalizatori hibrizi cu specii metalice oxo(peroxo) obtinuti prin functionalizarea silicei mezostructurate utilizati in oxidarea selectiva a hidrocarburilor nesaturate
  Director proiect: Parvulescu V.
  Contract de finantare nr. 46/2005 incheiat intre Academia Romana si Institutul de Chimie Fizica IG Murgulescu
  Contract de colaborare 929/A, 15.08.2005, incheiat intre Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane si Institutul de Chimie Fizica IG Murgulescu al Academiei Romane
  Durata: 2006

 53. Grant CNCSIS- tip Td Contract de finantare nr. 32826/2004. Titlul: Nanocompozite cu Fe si Ni in matrici hibride silice-alcool polivinilic, sintetizate prin metoda sol-gel
  Director de proiect: Claudia Ionescu
  Durata 3 ani.

 54. Program PNCDI INDAL 5 /2004: nr. 5451
  Senzor electrochimic nitrit selectiv pentru controlul nitritilor in produse agroalimentare, nitritsenz
  Institut Coordonator: Universitatea Politehnica Cluj-Napoca
  Parteneri: Universitatea de Vest Timisoara, Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane (Responsabil Proiect: Eugenia Fagadar-Cosma)
  Durata: 2004-2006