Home » Consiliul Științific

Consiliul Științific

Dr. Otilia Costișor Director – Președintele Consiliului Științific
Acad. Maria-Magdalena Zaharescu
Dr. Cseh Liliana Director Adjunct
Dr. Ramona Tudose Secretar Științific
Dr. Liliana Păcureanu
Dr. Aurelia Visa
Dr. Eugenia Făgădar-Cosma
Dr. Elisabeta Szerb
Dr. Simona Gabriela Muntean

Membrii supleanți

Dr. Ramona Curpăn
English