Home » Despre noi

Despre noi

Scurt Istoric

 • 1951
  Sub conducerea academicianului Coriolan Drăgulescu a început, în Timișoara, organizarea a rețelei de cercetare științifică a Academiei Române cu formarea primelor colective de cercetare în domeniul chimiei. Acestea erau deja existente în jurul catedrelor Facultății de Chimie Industrială din cadrul Institutului Politehnic Timișoara. Activitatea acestor colective era dedicată chimiei anorganice și analitice și chimiei coloranților
 • 1953
  Ia ființă Baza de Cercetări Științifice din Timișoara a Academiei Române, loc în care se concentrează cele mai reprezentative forțe și direcții de cercetare din Timișoara. Între acestea, grupele de cercetare formate în jurul catedrelor Facultății de Inginerie Chimică ale Institutului Politehnic Timișoara
 • 1956
  La inițiativa acad. Coriolan Drăgulescu aceste grupe de cercetare s-au organizat într-o secție distinctă (Secția de Chimie a Bazei de Cercetări Științifice din Timișoara a Academiei Române) având ca obiectiv dezvoltarea cercetărilor în domeniul chimiei anorganice și analitice și în domeniul coloranților. 
  In urmatorii an s-au dezvoltat si alte direcții de cercetare: chimia compușilor element-organici, îngrășăminte chimice, echilibre chimice cu orientare către chimia uraniului și bismutului, chimie bioanorganică, chimia compușilor oxidici, cataliza eterogenă.
 • 2001
  Secția de Chimie a Bazei de Cercetări Științifice a Academiei devine “Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române”.
 • 2018
  Din 2018 institutul își schimbă denumirea în “Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”.

Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române a fost înfințat în anul 2001 prin Hotărârea de Guvern nr. 1366/27.12.2001. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1021/21.12.2018 acesta îşi schimbă denumirea în Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu“.

Unknown Webmail