Home » Metodologii, Ghiduri, Regulamente, Contracte

Metodologii, Ghiduri, Regulamente, Contracte

CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENULUI DOCTORAND ÎN CADRUL ȘCOLAR

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ARACIS. STANDARDE DE CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR. ACTIVITĂȚILE ONLINE

ICT 2022. METODOLOGIE DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DOCTORALE ONLINE


1. GHID DE ÎNTOCMIRE ŞI REDACTARE A TEZEI DE DOCTORAT ÎN CADRUL ȘCOLII DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE – SCOSAAR

ANEXE

2. METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI SUSȚINERII TEZEI DE DOCTORAT

ANEXE

3. METODOLOGIE PRVIND SITUAȚIILE DE PRELUNGIRE SAU ÎNCETARE A CALITĂȚII DE STUDENT-DOCTORAND

ANEXE

4. METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDII UNIVERISTARE DE DOCTORAT

ANEXE

5. METODOLOGIE PENTRU ANALIZA SI APROBAREA TEMATICILOR PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

6. METODOLOGIE PRIVIND DOCTORATUL ÎN COTUTELĂ

ANEXE

7. METODOLOGIA PRIVIND TRANSFERUL REZULTATELOR FORMATIVE ÎNTRE PROGRAME DE STUDII

8. METODOLOGIE PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ A STUDENȚILOR-DOCTORANZI

ANEXE

9. CONTRACT FOR UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES
CONTRACTELE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN LIMBA ENGLEZĂ

UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES PLAN Annex to the Contract for doctoral studies (INDIVIDUAL CURRICULUM)
PLANUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN LIMABA ENGLEZĂ

10. FORMULARELE PENTRU STAGIUL DE DOCTORAT

11. METODOLOGIA DE SCHIMBARE A CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT ȘI MEDIERE A CONFLICTELOR

12. METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA ȘI REVOCAREA CALITĂȚII DE CONDUĂTOR DE DOCTORAT ÎN CADRUL
SCOSAAR

ANEXE

13. MECANISME DE RECUNOAȘTERE A CALITĂȚII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT ȘI DE ECHIVALARE A DOCTORATULUI OBȚINUT ÎN ALTE STATE ȘI DE RECUNOAȘTERE A STUDIILOR UNIVERSITARE

14. METODOLOGIA DE EVALUARE A CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT DE CĂTRE STUDENȚII-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA SCOSAAR

ANEXE

Unknown Webmail