Home » Direcții de Cercetare

Direcții de Cercetare

Programul de cercetare nr. 1 PROIECTAREA MOLECULARĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR

Coordonator: Dr. Păcureanu Liliana

 • Studiul proprietăţilor biologice, toxicologice şi tehnice ale compuşilor organici prin chemometrie, metode cuanto-chimice, de modelare moleculară şi tehnici QSAR/QSPR/QSTR
  Responsabil: Dr. Funar-Timofei Simona
 • Aplicaţii ale metodelor de modelare moleculară la liganzi activi pe proteine membranare şi protein-kinaze
  Responsabil: Dr. Păcureanu Liliana

Programul de cercetare nr. 2 CONTRIBUȚII LA CHIMIA COMPUȘILOR ORGANICI, ELEMENT-ORGANICI SI POLIMERICI CONTINAND F, N, P, S. SINTEZĂ, CARACTERIZARE, APLICAȚII

Coordonator: Dr. Vișa Aurelia

 • Sisteme polimerice, sisteme hibride sau complexe cu proprietăți: ignifuge, electroliți, membrane, sorbanți, biocide, catalizatori și de protecție anticorozivă
  Responsabil: Dr. Popa Adriana
 • Compuși multifuncționali cu proprietăți dirijate și aplicații în protecția mediului
  Responsabil: Dr. Vișa Aurelia

Programul de cercetare nr. 3 CHIMIA ȘI APLICAȚIILE COMPUȘILOR TETRAPIROLICI DIN CLASA PORFIRINELOR

Coordonator: Dr. Făgădar-Cosma Eugenia

 • Materiale avansate cu proprietaţi speciale opto-electrice pe bază de porfirine şi combinaţiile lor complexe. Aplicații biologice si tehnice
  Responsabil: Dr. Făgădar-Cosma Eugenia

Programul de cercetare nr. 4 COMPUŞI ANORGANICI ŞI HIBRIZI CU RELEVANŢĂ ÎN ŞTIINŢA MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE. PRECURSORI PENTRU MATERIALE AVANSATE

Coordonator: Dr. Szerb Elisabeta

 • Liganzi şi combinaţii complexe homo- şi heteropolinucleare ale unor elemente 3d, precursori pentru:
  1. materiale avansate;
  2. sisteme supramoleculare cu implicaţii în: sistemele biologice şi ştiinţa materialelor

  Responsabil: Dr. Costişor Otilia

 • Sisteme multicomponente cu proprietăţi optice, magnetice şi farmaceutice speciale.
  Responsabil: Dr. Putz Ana-Maria
 • Proiectarea la nivel molecular si sinteza de compusi cu activitate catalitica dirijata pentru reactii de transformare a substantelor obtinute din surse regenerabile in intermediari organici sau in surse de energie si pentru reactii de distrugere a unor poluanti
  Responsabil: Dr. Popa Alexandru
English Webmail