Home » Direcții de Cercetare

Direcții de Cercetare

Programul de cercetare 1.

Proiectarea Moleculară Asistată de Calculator.
Coordonator: Dr. Ramona Curpăn, CS II

 • Subprogramul 1.1.
  Aplicarea cheminformaticii în studiul compuşilor agrochimici, medicamentelor şi explorarea şi analiza unor librării chimice.
  Responsabil: Dr. Simona Funar-Timofei, CS I
 • Subprogramul 1.2.
  Utilizarea şi dezvoltarea de metode in silico ȋn studiul compușilor cu activitate biologică – o abordare multidisciplinară.
  Responsabil: Dr. Ramona Curpăn, CS II

Programul de cercetare 2.

Contributii la chimia compusilor organici, element-organici si polimerici continand F, N, P, S. Sinteza, caracterizare, aplicatii.
Coordonator: Dr. Aurelia VIȘA, CS I

 • Subprogramul 2.1.
  Sisteme polimerice, sisteme hibride sau complexe cu proprietati: ignifuge, electroliți, membrane, sorbanți, biocide, catalizatori și de protecție anticorozivă.
  Responsabil: Dr. Adriana Popa, CS I
 • Subprogramul 2.2.
  Compuși multifuncționali cu proprietăți dirijate și aplicatii în protecția mediului.
  Responsabil: Dr. Aurelia Vișa, CS I

Programul de cercetare 3.

Chimia şi aplicaţiile compuşilor tetrapirolici din clasa porfirinelor.
Coordonator: Dr. ing. Eugenia FĂGĂDAR-COSMA, CS I

 • Subprogramul 3.1.
  Materiale multifuncţionale avansate cu proprietăţi speciale opto-electrice pe bază de porfirine şi combinaţiile lor complexe. Aplicaţii biologice şi tehnice.
  Responsabil: Dr. Ing. Eugenia Făgădar-Cosma, CS I

Programul de cercetare 4.

Compuşi anorganici şi hibrizi cu relevanţă în ştiinţa materialelor nanostructurate. Precursori pentru materiale avansate.
Coordonator: Dr. Elisabeta SZERB, CS I

 • Subprogramul 4.1.
  Liganzi şi combinaţii complexe homo- şi heteropolinucleare ale unor elemente 3d, precursori pentru: (1) materiale  avansate; (2) sisteme supramoleculare cu implicaţii în: sistemele biologice şi ştiinţa materialelor.
  Responsabil: Dr. chim. Otilia Costișor, CS I
 • Subprogramul 4.2.
  Sisteme multicomponente cu proprietăţi optice, magnetice şi farmaceutice speciale.
  Responsabil: Dr. Ana-Maria Lacrămă, CS II
 • Subprogramul 4.3.
  Proiectarea și sinteza de compuși cu activitate catalitică pentru reacții de transformare a substanțelor obținute din surse regenerabile în intermediari organici și pentru reacții de distrugere a unor poluanți.
  Responsabil: Dr. Alexandru Popa, CS II
Unknown Webmail