Home » Direcții de Cercetare

Direcții de Cercetare

Programul de cercetare nr. 1 PROIECTAREA MOLECULARĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR

Coordonator: Dr. Păcureanu Liliana

 • Studiul proprietăţilor biologice, toxicologice şi tehnice ale compuşilor organici prin chemometrie, metode cuanto-chimice, de modelare moleculară şi tehnici QSAR/QSPR/QSTR
  Responsabil: Dr. Funar-Timofei Simona
 • Aplicaţii ale metodelor de modelare moleculară la liganzi activi pe proteine membranare şi protein-kinaze
  Responsabil: Dr. Păcureanu Liliana

Programul de cercetare nr. 2 CONTRIBUȚII LA CHIMIA COMPUȘILOR ORGANICI, ELEMENT-ORGANICI SI POLIMERICI CONTINAND F, N, P, S. SINTEZĂ, CARACTERIZARE, APLICAȚII

Coordonator: Dr. Vișa Aurelia

 • Metode “green” în sinteza unor compuși continând heteroelemente (P, F, N) și utilizarea acestora pentru obținerea de materiale speciale
  Responsabil: Dr. Ilia Gheorghe
 • Compuși macromoleculari continând fosfor și/sau azot cu proprietăți controlate și directionate: polimeri reactivi, sorbanți, electroliți, membrane, ignifuganți, catalizatori, agenți antimicrobieni și de protecție anticorozivă
  Responsabil: Dr. Popa Adriana
 • Rețele metal organice fosfonice și/sau carboxilice cu proprietăți dirijate
  Responsabil: Dr. Vișa Aurelia
 • Compuși multifuncționali – vectori de indepartare a poluantilor coloranți cu aplicații în protecția mediului
  Responsabil: Dr. Muntean Simona Gabriela

Programul de cercetare nr. 3 CHIMIA ȘI APLICAȚIILE COMPUȘILOR TETRAPIROLICI DIN CLASA PORFIRINELOR

Coordonator: Dr. Făgădar-Cosma Eugenia

 • Materiale avansate cu proprietaţi speciale opto-electrice pe bază de porfirine şi combinaţiile lor complexe. Aplicații biologice si tehnice
  Responsabil: Dr. Făgădar-Cosma Eugenia

Programul de cercetare nr. 4 COMPUŞI ANORGANICI ŞI HIBRIZI CU RELEVANŢĂ ÎN ŞTIINŢA MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE. PRECURSORI PENTRU MATERIALE AVANSATE

Coordonator: Dr. Szerb Elisabeta

 • Liganzi şi combinaţii complexe homo- şi heteropolinucleare ale unor elemente 3d, precursori pentru:
  1. materiale avansate;
  2. sisteme supramoleculare cu implicaţii în: sistemele biologice şi ştiinţa materialelor

  Responsabil: Dr. Costişor Otilia

 • Sisteme multicomponente cu proprietăţi optice, magnetice şi farmaceutice speciale (oxizi şi săruri obţinute prin
  tehnicile: coprecipitare, ceramică, sol – gel, sonosinteză si utilizând precursori – săruri şi combinaţii complexe.
  Responsabil: Dr. Putz Ana-Maria
 • Proiectarea la nivel molecular si sinteza de compusi cu activitate catalitica dirijata pentru reactii de transformare a substantelor obtinute din surse regenerabile in intermediari organici sau in surse de energie si pentru reactii de distrugere a unor poluanti
  Responsabil: Dr. Popa Alexandru
English Webmail