Home » Proiecte extrabugetare

Proiecte extrabugetare

Proiect: Cod PN-III-P4-PCE-2021-0089
Titlu Proiect: Retele metal organice: de la sinteza verde la aplicatii prietenoase cu mediul inconjurator

Valoare totală: 1.200.000 Lei

Perioada: 32 luni (Mai 2022-Decembrie 2024)

Director de proiect: Dr. Aurelia VIȘA

Raport stiintific Etapa 1- 2022:

Cod Proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2021-0427
Titlu Proiect: Nanoplatforme luminescente hibride organice-anorganice cu arhitectură supramoleculară, solubile în apă, ca agenți de tip theranostic

Valoarea totală a proiectului: 248.072 lei

Perioada: 24 luni (Aprilie 2022- Martie 2024)

Director de proiect: Dr. Adelina-Antonia ANDELESCU

Raport stiintific Etapa 1- 2022:

RO-OPENSCREEN website

Contract Nr. 371/20.07.2020 / Cod SMIS: 127952

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.
Acțiunea 1.1.1. Mari Infrastructuri de CD, tip ”Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități – pentru regiuni mai puțin dezvoltate – LDR”

Locaţia proiectului: Str. Cornelia Salceanu, nr. 22, Timişoara 300561

Activităţi: Modernizarea si consolidarea a doua cladiri in cadrul ICT şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare la standarde internaționale

Valoare eligibilă nerambursabilă: 36.090.656,29 lei

Perioada: 42 luni (2020- 2024)

Director de proiect: Dr. Liliana CSEHPages: 1 2

Unknown Webmail