Home » Rezultate deosebite ale Institutului de Chimie „Coriolan Drăgulescu” obținute în anul 2020

Rezultate deosebite ale Institutului de Chimie „Coriolan Drăgulescu” obținute în anul 2020

1. Premiul GHEORGHE SPACU al Academiei Române

a) Grupul de lucrări: Contribuţii la chimia combinaţiilor complexe ale metalelor din blocul d si f pentru obţinerea de materiale funcţionale avansate cu proprietăţi optoelectronice şi/sau aplicaţii în biomedicină.

  • autor: Elisabeta Szerb

b) Grupul de lucrări: Sisteme organice cu stări multiple/multifuncţionale reversibile din clasa analogilor de curcumina.

  • autor: Liliana Cseh

2. ICT – Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice, RO-OPENSCREEN

Contractul 371/20.07.2020, Cod SMIS: 127952, este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Proiectul are o valoare totală de 42.587.899,61 lei, valoare totală eligibilă 42.459.595,61 lei, reprezentați de 36.090.656,29 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR, 6.368.939,32 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 128.304,00 lei valoare neeligibilă. Proiectul are o durată de 42 de luni.

Director proiect, Dr. Liliana Mioara PĂCUREANU

3. Avram S., Halip L., Curpan R., Oprea T.I., Novel Drug Targets in 2019.

Nat. Rev. Drug Discovery, 19(5), 300, 2020 

Factor de impact: 64.797

4. Journal Der Chemica Sinica: Celebrating Its 10th Anniversary, 11/15/2019

Fagadar-Cosma E. – eminent Editorial Board Members

https://onlineprnews.com/news/1139750-1573792108-journal-der-chemica-sinica-celebrating-its-10th-anniversary.html/

English Webmail