Home » Școala doctorală

Școala doctorală

Conform HG 681/2011, studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, după susținerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor.

Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, ca institut component al Academiei Române, este unitate de cercetare abilitată (I.C.A.) să organizeze doctorate în sistemul academic pentru conducătorii de doctorat care au optat să conducă doctorate în sistemul de cercetare academic cărora li s-au aprobat locuri de admitere, prin hotărârea Prezidiului Academiei Române.

Unknown Webmail