Home » Școala doctorală

Școala doctorală

Conform HG 681/2011, studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, după susținerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor.


Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”

Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, ca institut component al Academiei Române, este unitate de cercetare abilitată (I.C.A.) să organizeze doctorate în sistemul academic pentru conducătorii de doctorat care au optat să conducă doctorate în sistemul de cercetare academic cărora li s-au aprobat locuri de admitere, prin hotărârea Prezidiului Academiei Române.


SCOSAAR

Academia Română organizează studiile universitare de doctorat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările şi modificările ulterioare.


Academia Română este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat prin Şcoala Doctorală numită „Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române” – SCOSAAR. Organizarea studiilor universitare de doctorat se face pe baza Regulamentului SCOSAAR, aprobat de Prezidiul Academiei Române.


Obiectivul fundamental al organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat în SCOSAAR îl constituie formarea specialiştilor de elită, înalt calificaţi, pentru cercetarea ştiinţifică academică, pentru învăţământul universitar şi pentru domenii de activitate administrativă şi managerială.


Unknown Webmail