Home » Anunțuri

Anunțuri

Licitații:

2024-03-18 Anunț privind scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentului pilon antenă GSM și 100 mp teren aferent

2024-02-01 Anunț privind scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentului pilon antenă GSM și 270 mp teren aferent

Metodologii:

2023Metodologia de evaluare a performanțelor candidaților pentru ocuparea posturilor în cercetare
Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’ Timișoara

2023Criterii minimale de evaluare a performanțelor candidaților pentru ocuparea posturilor în cercetare
Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’ Timișoara

Posturi Vacante:

2024-04-19 (CONCURSURI POSTURI VACANTE: 1 post vacant de Cercetător Științific gradul I, 1/1 normă, perioadă nedeterminată, 1 post vacant de Cercetător Științific gradul II, 1/1 normă, perioadă nedeterminată)

2024-03-26 (CONCURS POST VACANT: Director institut de cercetare gradul II, normă întreagă, contract individual de muncă pe perioadă determinată)

2024-02-19 (CONCURS POST VACANT: Asistent tr. I cu normă întreagă, perioadă determinată)

2024-02-19 (CONCURS POST VACANT: Cercetător Științific gradul II)

2024-02-15 (CONCURS POST VACANT: Șef Serviciu tehnic-administrativ)

2024-02-15 (CONCURS POSTURI VACANTE: Economist II, Ingrijitor, Paznic)

2023-03-08 (CONCURS POST VACANT: Cercetător Științific gradul III)

2023-02-03 (CONCURS POSTURI VACANTE: CS – 1 POST, ACS – 2 POSTURI)
Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, cu sediul în Timișoara, Bld. Mihai Viteazu nr. 24, județul Timiș, organizează concurs organizează concurs în vederea ocupării posturilor vacante, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

2023-01-11 (Expert tehnic III și Responsabil financiar în cadrul Proiectului „ICT – Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice”, acronim RO-OPENSCREEN)
Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu”, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 24, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 2 (două) funcții contractuale de execuție temporar vacante, de Expert tehnic III și Responsabil financiar în cadrul Proiectului „ICT – Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice”, acronim RO-OPENSCREEN.

2022-12-12 (masterand – cu calitatea ştiințifică Asistent de Cercetare ştiinţifică (AsC))
Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de membru masterand – cu calitatea ştiințifică Asistent de Cercetare ştiinţifică (AsC), cu timp parţial, perioadă determinată, pe proiectul extrabugetar PCE 48/2021, „Nanorețele Avansate Hibride Auto-organizate cu Poziții Inter-nanoelectrozi Controlabile pentru Detecție Ultrasensibilă în
Aplicații Medicale”
(acronim SHIN-PULS)

2022-29-08 (SECRETAR ȘTIINȚIFIC gr. II)
Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, cu sediul în Municipiul Timișoara, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, județul Timiș, anunță scoaterea la concurs a unui post de conducere de: Secretar științific, gradul II, normă întreagă, perioadă determinată cu mandat de 4 ani

2022-25-07 (PROMOVARE SUBINGINER IA)
Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu” cu sediul în Timișoara, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Județul Timiș, organizează examen de promovare pentru funcția contractuală de execuție subinginer gradul IA – Biroul achiziții publice prin trecerea într-un grad superior, conform H.G. 286/23.03.2011.

2022-07-15 (PROMOVĂRI)
Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu” cu sediul în Timișoara, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Județul Timiș, organizează examen de promovare pentru 3 funcții contractuale de execuție prin trecerea într-un grad superioar, conform H.G. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

2022-06-30 (CONCURS POST VACANT CS II)
Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, cu sediul în Timișoara, Bld. Mihai Viteazu nr. 24, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetător Științific gradul II, 1/1 normă, perioadă nedeterminată, specialitate: Chimie organică – Sisteme multicomponente luminescente cu relevanță în sistemele biologice.

2022-06-30 (CONCURS POST VACANT CS III)
Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, cu sediul în Timișoara, Bld. Mihai Viteazu nr. 24, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetător Științific gradul III, 1/1 normă, perioadă nedeterminată, specialitate: Chimie anorganică.

2022-06-29 (CONCURS POST VACANT CS I)
Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 24, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetător Științific gradul I, 1/1 normă, perioadă nedeterminată, specialitate chimia porfirinelor.

2022-06-29 (CONCURS POST VACANT CS si ACS)
Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea:
1. unui post vacant de doctorand – cu calitatea ştiințifică Cercetător Ştiințific (CS)
2. unui post vacant de masterand – cu calitatea ştiințifică Asistent de Cercetare Științifică (ACS)
Posturile sunt cu timp parţial, perioadă determinată, pe proiectul extrabugetar PCE 24/2022, „Retele Metal Organice: de la Sinteza Verde la Aplicatii Prietenoase cu Mediul Inconjurator”

2022-06-24 (CONCURS POST VACANT Muncitor Calificat I)
Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu” cu sediul în Timișoara, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24,
Județul Timiș, scoate la concurs un post de Muncitor calificat I, 1 normă întreagă pe durată
nedeterminată, în cadrul Serviciului tehnic-administrativ al Institutului de Chimie „Coriolan Drăgulescu” Timișoara, conform H.G. 286/23.03.2011

2022-06-02 (CONCURS POST VACANT Expert Tehnic IV)
Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu”, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 24, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă determinată, pentru o normă cu timp parțial, de Expert tehnic IV în cadrul Proiectului „ICT – Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice”, acronim RO-OPENSCREEN.

2022-05-16 (CONCURS POST VACANT Muncitor calificat I)
Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, cu sediul în Timișoara, Bld. Mihai Viteazu nr. 24, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Muncitor calificat I.

Unknown Webmail