Home » Anunțuri

Anunțuri

Metodologii:

Posturi vacante:

Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, cu sediul în Timișoara, Bld. Mihai Viteazu nr. 24, județul Timiș, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de Cercetător Științific gradul III (CS III) cu specialitatea chimie fizică.

Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între data de 08.03.2023 și data de 07.04.2023 ora 15.
Concursul se va desfășura la sediul Institutului de Chimie “Coriolan Drăgulescu”, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara, județul Timiș, în data de 25.04.2023 ora 10.
Rezultatul final se va afișa în data de 26.04.2023 ora 14.

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10 – 14 la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491818 int. 111.

 • Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între data de 03.02.2023 si data de 06.03.2023 ora 15.00
 • Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie ,,Coriolan Dragulescu’’, Bld. Mihai Viteazu nr. 24, Timișoara, până la data de 06.03.2023, ora 15.00.
 • Rezultatul final după soluționarea contestațiilor se va afișa în data de 17.03.2023 ora 14.00
 • Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10.00 – 14.00 la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491818 int. 111, pe pagina proprie de internet a instituției si la avizierul de la sediul instituției.

Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, Bd. Mihai Viteazu nr. 24, Timișoara, în perioada 12.01.2023 – 19.01.2023 inclusiv, ora 15:00.

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491818 int. 111 de luni pănă vineri între orele 11:00 – 13:00.

Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie ,,Coriolan Dragulescu’’, Bd. Mihai Viteazu nr. 24, Timișoara, până la data de 10.01.2023 ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, tel. 0256/491818 int.111.

Dosarele de concurs se înregistrază la secretariatul Institutului Chimie ”Coriolan Drăgulescu”, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara, jud. Timiș și se depun la Compartimentul Resurse Umane, inspector Sofia Chera, până la data de 28.09.2022 ora 1500.

Informațiile suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, tel. 0256/491818 int.111, inspector Sofia Chera și pe site-ul unităţii https://acad-icht.tm.edu.ro.

Examenul de promovare a personalului contractual constă în susținerea unei probe scrise și va avea loc în data de 08.08.2022 la ora 9:00 la sediul Institutului de Chimie ”Coriolan Drăgulescu”, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timiș.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul Institutului de Chimie ”Coriolan Drăgulescu” Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara. și pe site-ul instituției https://acad-icht.tm.edu.ro în data de 08.08.2022 ora 13:00.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație până în data de 09.08.2022 ora 10:00.
Soluționarea contestațiilor se va afișa în data de 10.08.2022 ora 10:00 la sediul Institutului de Chimie ”Coriolan Drăgulescu, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara.

 • 1 post de economist gradul IA – Biroul financiar – contabil;
 • 1 post de consilier juridic I – Oficiul juridic;
 • 1 post economist gradul II – Biroul achiziții publice;
  Examenul de promovare a personalului contractual constă în susținerea unei probe scrise și va
  avea loc în data de 29.07.2022 la ora 9:00 la sediul Institutului de Chimie ”Coriolan Drăgulescu”, Bld.
  Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timiș.
  Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
  Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul Institutului de Chimie ”Coriolan
  Drăgulescu” Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara. și pe site-ul instituției https://acad-icht.tm.edu.ro în data de
  29.07.2022 ora 13:00.
  Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație până în data de 01.08.2022 ora
  10:00.
  Soluționarea contestațiilor se va afișa în data de 02.08.2022 ora 10:00 la sediul Institutului de Chimie
  ”Coriolan Drăgulescu, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara.
 • Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între data de 30 iunie 2022 si data de 01 august 2022
 • Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie ,,Coriolan Dragulescu’’, Bd. Mihai Viteazu nr. 24, Timișoara, până la data de 01 august 2022 (inclusiv) ora 14.00.
 • Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10.00 – 14.00 la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491818 int. 111, pe pagina proprie de internet a instituției si la avizierul de la sediul instituției.
 • Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între data de 30 iunie 2022 si data de 01 august 2022
 • Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie ,,Coriolan Dragulescu’’, Bd. Mihai Viteazu nr. 24, Timișoara, până la data de 01 august 2022 (inclusiv) ora 14.00.
 • Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10.00 – 14.00 la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491818 int. 111, pe pagina proprie de internet a instituției si la avizierul de la sediul instituției.
 • Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între data de 28 iunie 2022 si data de 28 iulie 2022
 • Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie ,,Coriolan Dragulescu’’, Bd. Mihai Viteazu nr. 24, Timișoara, până la data de 28 iulie 2022. (inclusiv) ora 14.00.
 • Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10.00 – 14.00 la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491818 int. 111, pe pagina proprie de internet a instituției si la avizierul de la sediul instituției.
 • Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între data de 29.06.2022 și data de 29.07.2022
 • Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie ,,Coriolan Dragulescu’’, Bd. Mihai Viteazu nr. 24, Timișoara, până la data de 29.07.2022 ora 13.00.
 • Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491818 int. 111.
 • Dosarele de concurs se primesc la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie „Coriolan Drăgulescu” Timișoara până la data de 08.07.2022 (inclusiv) orele 14.00
 • Rezultatul final al concursului se afișează pe site-ul instituției https://acad-icht.tm.edu.ro în data de 25.07.2022 ora 14.00.
 • Relații suplimetare se pot obține zilnic între orele 10 – 14, la telefon 0256/491818 int. 111 sau la sediul Institutului de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara.
 • Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, B-dul. Mihai Viteazul nr. 24, Timișoara, în perioada 03.06.2022-07.06.2022 inclusiv, ora 1500.
 • Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane: tel. 0256/491818 int 111.

 • Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între data de 16.05.2022 si data de 30.05.2022 ora 14.00
 • Concursul se va desfășura în data de 08.06.2022 ora 10.00 la sediul Institutului de Chimie “Coriolan Drăgulescu”, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara.
 • Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane: tel. 0256/491818 int 111.

Unknown Webmail