Home » ABILITARE – Dr. Liliana CSEH
(domeniul Chimie)

ABILITARE – Dr. Liliana CSEH
(domeniul Chimie)


Vă facem cunoscut că în data de 27 august 2021, la ora 10:00, în Sala de Conferințe a Academiei Române Filiala Timișoara, a avut loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “Switchable structures: from molecular to supramolecular level” , autor Dr. Liliana Cseh.

Componența comisiei:
  1. Președinte, Dr. FĂGĂDAR-COSMA Eugenia-Lenuța, Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”
  2. Membru, Prof.Dr.SILVESTRU Anca, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
  3. Membru, Prof.Dr. PUTZ Mihai, Universitatea de Vest din Timișoara

Documente:
Curriculum vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare RO ENG
Componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare
Anunț susținere publică a tezei de abilitare

English Webmail