Home » Sinteze şi aplicaţii de silice mezoporoasă funcţionalizată

Sinteze şi aplicaţii de silice mezoporoasă funcţionalizată

Înapoi

Tip proiect: Proiect de mobilităţi (România-Ungaria 2019-2021) în cadrul acordului de colaborare bilaterală încheiat între Academia Română şi Academia Ungară de Ştiinţe

Titlu proiect: Sinteze şi aplicaţii de silice mezoporoasă funcţionalizată

Director de Proiect, Institutul de Chimie “Coriolan Drăgulescu”, Timisoara, Romania:Dr. Putz Ana-Maria.

Director de Proiect, Wigner Research Centre for Physics, Institute for Solid State Physics and Optics, Hungarian Academy of Sciences: Dr. Almásy László

Durata proiectului: 3 ani (2019-2021)

Entităţile finantatoare: Academia Română şi Academia Ungară de Ştiinţe

Echipa Wigner: Dr. Len Adél, Dr. Dudás Zoltán-Imre

Echipa ICT: Dr.Cecilia Savii, Dr. Catălin Ianăşi, Dr. Sorina Ilieş, Drd. Roxana Nicola, Chim. Elena-Mirela Picioruş.

Rezumatul proiectului:

Întrebuinţarea nanoparticulelor de silice poroasă prezintă avantaje datorită biocompatibilităţii silicei, împreună cu posibilitatea de control al marimii şi formei porilor, realizablie prin abordarea metodei sol-gel. Silicea mezoporoasă funcţionalizată va fi obţinută fie prin metoda de post-grefare fie prin co-condensare. Ulterior, gradul de ordonare al porilor se va determina prin tehnicile de difracţie prin împrăştiere la unghi mic (cu neutroni sau cu electroni), cu scopul de a se evalua validitatea acestora pentru aplicaţiile avute în vedere.

Obiectivele proiectului:

Ne propunem să obţinem materiale hibride pe bază de silice mezoporoasă ordonată, folosind metoda sol-gel, având intenţia de a le aplica ulterior în domeniul biomedical şi în remedierea mediului. Obiectivele presupun optimizarea absorbţiei moleculelor de medicament şi a propietăţilor de eliberare (pentru aplicatiile biomedicale) şi creşterea eficienţei adsorbţiei diferitelor metale grele (pentru aplicaţia de mediu), ce pot fi realizate prin găsirea unor condiţii potrivit echilibrate pentru a obţine materiale cu o porozitate ridicată, având în acelaşi timp şi diferite grupări organice grefate în pereţii porilor. Funcţionalizarea suprafeţelor cu diferite grupări organice se va realiza fie prin metoda post-grefării fie folosind o metodă alternativă de sinteză de materiale mezoporoase cu porozitate ridicată, şi anume prin co-condensarea simultană a diferiţilor precursori de silice ce conţin deja gruparile funcţionale.

Se vor folosi tehnicile de difracţie (cu neutroni sau cu electroni) prin împrăştiere la unghi mic, ca şi metode potrivite pentru caracterizarea structurilor poroase ordonate, în intervalul de marime de interes, ce cuprinde: structura celulei elementare, periodicitatea, regularitatea, şi morfologia particulelor de silice la scală sub-micronică.

Unknown Webmail